Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceDziałalność regulowana

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERASNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012, poz. 1282).

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarcze (Dz. U. 2010, poz. 1447).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).
 
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
pobierz wniosek Wniosek
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
pobierz oświadczenie Oświadczenie
3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
Opłaty
-        50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
-        25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej do wpisu)
-        17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
-        17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
-        5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
-        Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestracji działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.
-        Zwolnione z opłaty skarbowej są:
o   jednostki budżetowe,
o   jednostki samorządu terytorialnego,
o   organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
o   osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 
Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek: Bank PKO BP SA I O/Szczecin
Nr 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650 lub bezpośrednio w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.
 
Miejsce złożenia i odbioru:
 
Miejsce złożenia wniosku:
- osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 3A (parter),
- za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police.Miejsce odbioru zaświadczenia:
w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 3A (parter)
- osobiście – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę,
- przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu.
 
Termin odpowiedzi:
- wpis do rejestru do 7 dni od dnia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej,
- wydanie zaświadczenia do 7 dni.
 
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA
 
Na podstawie art. 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Minister właściwy do spraw środowiska określił, w drodze rozporządzenia, wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Sprawozdanie
 
Termin i miejsce złożenia sprawozdania:
 
Termin:
- do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy sprawozdanie.
 
Miejsce złożenia sprawozdania:
- osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 3A (parter),
- za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij